Crean bloque opositor al “régimen de Xavier Azuara”

* Lidia Argüello y Josefina son alfiles de Xavier Nava, Wendy de Juan Pablo Escobar